Tiêu chuẩn giấy phế liệu

Một số tiêu chuẩn áp dụng cho hàng hóa của chúng tôi:

1. Tiêu chuẩn của ISRI cho mặt hàng giấy

2. EN643 – Phân loại giấy theo tiêu chuẩn châu Âu