Liên hệ

Công ty TNHH Tái chế Otal

Địa chỉ: Tầng 5, tòa nhà Technosoft, phố Duy Tân, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Tel: (+844) 3736 7891/2

Fax: (+844) 3736 7893

Website: www.otal.com.vn

Tên của bạn (bắt buộc)

Công ty của bạn (bắt buộc)

Địa chỉ công ty của bạn (bắt buộc)

Điện thoại (bắt buộc)

Fax

Địa chỉ Email (bắt buộc)

Di động của bạn(bắt buộc)

Tiêu đề:

Thông điệp