Thép phế liệu hàm lượng mangan cao

Thép có hàm lượng mangan cao bao gồm các vật liệu hợp kim thép và mangan không có từ tính, có thể là các tấm nghiền, phần lõm, lớp vỏ, hàm nghiền hoặc miệng phễu của máy nghiền mangan (chứa 11-14% hàm lượng mangan trong đó)

Manganese scrap ex. Chile

 

Manganese scrap ex. USA

 

Manganese scrap ex. Australia