Tiêu chuẩn than

Với than nhiệt, bạn có thể tham khảo Tiêu chuẩn của SCoTA cho than Indonesia.

Đối với than mỡ (than luyện kim), thế giới hiện nay không có 1 tiêu chuẩn chung nào nhằm phân loại than mỡ. Điều này hoàn toàn phụ thuộc vào mức độ hiểu biết của nhà sản xuất về chất lượng than của mình cũng như vị trí của nó trên thị trường.