Than nhiệt

Than nhiệt là lớp than nằm giữa than bitum và than antraxit, từng được sử dụng rộng rãi làm nhiên liệu tạo hơi nước cho đầu máy xe lửa. Với công dụng này, ở Mỹ đôi lúc nó còn được gọi là “than biển”. Ngày nay, than nhiệt được sử dụng chủ yếu trong sản xuất điện (nhiệt điện).

indonesian-steam-coal-1091359

Chúng tôi có thể cung cấp nhiều loại than với nhiệt trị từ 5,600 Kcal/kg trở lên, chở trên tàu rời từ 1 đến 4 vạn tấn mỗi tàu tùy thuộc vào nhu cầu và khả năng xếp dỡ của khách hàng.

7afcdc40696c05d9489dc0d743c4151c_XL