Than mỡ (Than luyện kim)

Sản lượng thép thế giới phụ thuộc rất nhiều vào than. 70% lượng thép sản xuất ra hiện nay sử dụng cần đến than. Than luyện kim (than mỡ) là 1 thành phần quan trọng trong quá trình luyện thép. Sản lượng thép thô thế giới năm 2010 là 1.4 tỷ tấn, tiêu tốn gần 721 triệu tấn than mỡ trong quá trình sản xuất.

1519045_2_steel_page_steel_production_diagram
Steel making process

Chúng tôi có thể cung cấp 2-4 tàu handysize than mỡ cho các nhà máy luyện thép mỗi tháng.

New-Regulations-to-Affect-Coal-Shipping