Tàu thép phế Nhật Bản

Chúng tôi có thể chào rất nhiều mặt hàng thép phế liệu theo tiêu chuẩn Nhật Bản bao gồm H1/H2/HS/ Shindachi/ phế băm… chờ trên các tàu nhỏ về các cảng của Việt Nam với một số điều kiện xếp dỡ nhất định. Dưới đây là 1 số tàu đã về trong năm 2015:

Hao heng 11 Rich Mighty - shredded Yong Xiang 32 - shindachi